Spørsmål nr. 3

Hvem synger i høyeste stemmeleie?

a) En tenor

b) En sopran

c) En mezzosopran

d) En alt