Spørsmål nr. 7

Hvem er nummer 4 i arverekken til tronen i Norge?