Spørsmål nr. 8

Hvilket selskap er denne mannen kjent for?