Spørsmål nr. 10

Når kan du plukke sopp?

a) På våren

b) På sommeren

c) På høsten

d) Hele året