Spørsmål nr. 7

Hva kalte man høstferien i «gamle dager»?