Spørsmål nr. 10

Hva heter avkommet til en hest og et esel?