Covid-19 rehabilitering

Som en del av tilbudet for lungepasienter tilbyr Ringen Rehabiliteringssenter både dag- og døgnrehabilitering til pasienter med ettervirkning av gjennomgått Covid-19 sykdom.

TLF:

Lungeteam – 62 33 45 10

Våre

Rehabiliteringstilbud

Vi tilbyr døgnrehabilitering med en varighet på normalt 3 uker, som eventuelt kan forlenges eller fortsettes som dagtilbud. Dagtilbudet varer i 5 timer pr dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker. Det er også mulighet søke direkte til dagtilbudet.

Individuelle plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise tirsdag.

Spesialgrupper 2022

Astmagruppe 2022: 30/8 – 20/9

Sarkoidosegruppe 2022: 11/10 – 1/11

Les mer om gruppen: Lungesarkoidose

Du som pasient blir ønsket velkommen av vårt tverrfaglige team. Ringens tverrfaglige team består av lege, kreftsykepleier, sykepleiere og helsefagarbeidere/rehabiliteringsassistenter, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, og idrettspedagoger. På bakgrunn av kartlegging vil nærteamet sammen med pasienten sette opp en individuell rehabiliteringsplan som følger pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for oppholdet skrives ned og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

Tilbudet gjelder pasienter som både kommer fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Målgruppen voksne over 18 år.

Et opphold ved Ringen skal bidra til å øke kunnskapen og sykdommen. Hvordan leve med lungesykdom i hverdagen med fokus på mestring, fysisk aktivitet, kosthold og livsstil.

Mål

for oppholdet

Hovedmål

 • Redusere symptomer
 • Bedre livskvalitet
 • Øke fysisk og emosjonell/sosial deltagelse i daglige aktiviteter

Aktiviteter individuelt

 • Individuelle samtaler/veiledning og tiltak

Aktiviteter i gruppe

 • Gruppetrening for bevegelse, ytelse, koordinasjon og styrke
 • Avspenning
 • Mobilisering
 • Aktivitet i terapibasseng
 • Turer ute etter aktivitetsnivå
 • Uteaktiviteter
 • Veiledning i styrkesal

Henvisning

Via sykehus eller spesialist til Ringen

Via Fastlege til Regional Koordinerende Enhet- Sunnaas HF

Vi mottar også direkte henvisninger fra LHL- Gardermoen.

Individuelle plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise tirsdag.

Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 10

Kontakt oss

på tlf, e-post eller kontaktskjema

Vi svarer i løpet av kort tid

Kontakt oss

Her finner du oss

Ringen Rehabiliteringssenter
Nordre Ringsveg 82
2390 Moelv

TLF: 62 33 45 00
E-post: post@ringen-rehab.no