Kreft

Tverrfaglig rehabiliteringstilbud for pasienter som er under behandling, er ferdigbehandlet og/eller lever med en kreftsykdom

Lunge

Tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter med lungesykdommer som blant annet astma, sarkoidose og KOLS.

Parkinson

Tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter med Parkinsons sykdom, parkinsonisme og atypisk Parkinson.

Rehabilitering via forsikring

Egenfinansiert rehabilitering

Ringen Rehabiliteringssenter

Ringen driver spesialisert rehabilitering og har avtale med Helse Sør-Øst RHF om drift av rehabiliteringsplasser for pasienter med diagnose Parkinson, kreft eller lungesykdommer/ KOLS.

Ringen er et privat rehabiliteringssenter midt mellom Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Ringen troner vakkert i terrenget like nord for Moelv sentrum, med flott utsikt over Mjøsa og omkringliggende områder.

Se film om hverdagen på Ringen

 

Ønske om opphold på kort varsel

Noen ganger skjer det endringer som gjør at vi får ledige plasser for opphold på kort varsel. Du kan stå på venteliste for tidligere ankomst dersom du ønsker. Du mister ikke den opprinnelige plassen din. Ønsker du å stå på en slik liste, ta kontakt med oss på tlf: 62 33 45 00. Du må ha fått innvilget plass hos oss i utgangspunktet.

Praktisk informasjon

for pasienter

Aktiviteter

på Ringen

Din

helseinformasjon