Ringen Rehabilitering

Ansatte

Her finner du en oversikt over ledere ved Ringen

Ledelsen ved Ringen

Sindre Bårdseng

Daglig leder

sindre.bardseng@ringen-rehab.no
tlf: 62 33 45 01 / 995 52 659

Pål Jostad

Leder for rehabiliteringsavdelingen

pal.jostad@ringen-rehab.no
tlf: 62 33 45 03 / 47398006

Rehabiliteringsavdelingen

Sandru Rasiah Rasendramoorthy

Medisinsk ansvarlig lege

Tlf: 62 36 45 00
sandru.rasiah.rasendramoorthy@ringen-rehab.no

Teamledere

Morten Rønning, fysioterapeut

Lunge

Tlf: 62 33 45 10
morten.ronning@ringen-rehab.no

Stig-Morten Martinsen, kreftsykepleier

Kreft

Tlf: 62 33 45 12
stig-morten.martinsen@ringen-rehab.no

Anniken E. Smeby, fysioterapeut

Parkinson

Tlf: 62 33 45 16
anniken.smeby@ringen-rehab.no

Serviceavdelingen

Rudolf Stucki

Fagleder Kjøkken

Tlf: 62 33 45 08/21
ruedi.stucki@ringen-rehab.no

Unni Sveen

Fagleder Renhold

Tlf: 62 33 45 86
unni.sveen@ringen-rehab.no

Berit M. J. Sønsteby

Fagleder Resepsjon

Tlf: 62 33 45 00/07
berit.jansen.sonsteby@ringen-rehab.no

Roy Joløkken

Fagleder Vedlikehold

Tlf: 62 33 45 04
roy.joloekken@ringen-rehab.no