Ringen Rehabiliteringssenter AS

Om oss

Ringen Rehabiliteringssenter AS er et privat rehabiliteringssenter midt i mellom Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Ringen troner vakkert i terrenget like nord for Moelv sentrum, med flott utsikt over Mjøsa og omkringliggende områder.

Ringen driver spesialisert rehabilitering og har avtale med Helse Sør-Øst RHF om drift av rehabiliteringsplasser. I tillegg tar vi imot private rehabiliteringspasienter (de uten henvisning).

Se film om hverdagen på Ringen.

Samarbeid og prosjekter

Å leve i livet

Nye datoer for mestringskurs kommer.

Velkommen til gratis mestringskurs til deg i Ringsaker kommune som har eller har hatt en kreftsykdom, og til deg som partner!

Tilbudet er et samarbeid mellom Ringen rehabiliteringssenter og Ringsaker kommune. Kveldene vil bestå av sosialt samvær med mat og drikke, samtaler og undervisning blant annet fra kreftforeningen sitt kurs «livslyst» og lett fysisk aktivitet.Du vil møte fysioterapeuter, idrettspedagog og kreftsykepleiere fra våre tverrfaglige team.

Tid og Sted: Kommer tilbake med informasjon

Stedene er Tømmerli bo -og Akt.senter i Brumunddal og Ringen Rehabiliteringssenter i Moelv

Spørsmål? Kontakt:

Epost: heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no eller telefonnummer: 481 32 058

Ringen Rehabiliteringssenter AS

ISO 9001:2015

Kvalitet settes i høysete for Ringen Rehabiliteringssenter AS og vi har derfor valgt ISO 9001:2015 som vår standard for ledelsessystem for kvalitet. Vi benytter Kiwa Teknologoisk institutt som vår eksterne revisor.

Sammendrag fra revisjon 04/20 utført av KIWA-TI

Ringen Rehabiliteringssenter AS har gjennomført en oppfølgingsrevisjon digitalt via Teams. Det er ingen endringer i sertifiseringsomfanget. Omfanget er avgrenset og godt beskrevet i ledelsessystemet. Ledelsessystemet for kvalitet er i tråd med ISO 9001:2015, oppfyller relevante lover, forskrifter, egne krav og eksterne krav. Ringen Rehabiliteringssenter AS har hatt noen endringer knyttet til nye eiere. Interessentanalysen, omfang og andre relevante dokumenter knyttet til dette er godt dokumentert.

Ledelsen og alle de intervjuede under årets oppfølgingsrevisjon viser til høyt engasjement og forpliktelse til å ivareta og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet. Ulike arbeidsoppgaver knyttet til dette arbeidet er delegert til ulike ansatte ( blant annet prosedyrearbeid). Dette bidrar til at virksomheten skaper bevisstgjøring, både i forhold til relevante mål og hva som er deres bidrag til virkningen av ledelsessystemet for kvalitet. Fremlagt dokumentasjon er oppdatert og vedlikeholdt. Det legges vekt på å levere tjenester i tråd med aktuelle lover og forskrifter, og krav i avtalen med Helse Sør-Øst.

Intervju med rehabilitering kreft viser til kontroll med sine driftsprosedyrer, samarbeid med prosjekter, kreftforeningen og innfri de ulike kravene som er satt i ulike avtaler. Det dokumenteres i journal i henhold til journalforskriften (Extensor). Ansatt som ble intervjuet bekreftet de som tidligere med gjennomgått av ledelsen (eks. brannøvelser, opplæring,  aktuelle registeringer).

Det ble ikke gjort noen observasjoner under årets oppfølgingsrevisjon og virksomheten bærer preg av et stabilt kvalitetsarbeid og ledelsessystem for kvalitet som er i aktivt bruk.

Hjemmesiden er oppdatert og vedlikeholdt.

Fasiliteter

Våre 50 senger er fordelt på 40 enkeltrom og 5 dobbeltrom, som alle har eget bad med dusj og toalett, alarmsnor, TV og trådløst nettverk. I tillegg har vi stuer og oppholdsrom for ulike aktiviteter.

Senteret har moderne treningssal, styrkerom og terapibasseng. Vårt uteområde har lavvo, bålplasser, lysthus og verandaer for utekos uansett årstid.

Tverrfaglig

Vi har 3 team, 1 for hver diagnose og sammen med pasienten jobber vi målrettet for å finne effektive tiltak for mål i pasientens individuelle rehabiliteringsplan. Vi har faggrupper i helseavdelingen som lege (spesialister), sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere/rehab.assistenter og idrettspedagog som danner nærteam for hver pasient. Sammen med administrasjon, resepsjon, kjøkken, renhold og vedlikehold er vi ca. 45 ansatte ved Ringen.

Kvalitet

Ringen er ISO sertifisert etter standard 9001:2015. Kvalitet, integritet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder leveranse av helsetjenester og andre stab- og støttetjenester.

Brukerutvalg

Ringen har fokus på innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter. Brukerrådet setter pasienten i sentrum med hovedvekt på åpenhet og medvirkning.

Brukerutvalget møtes hver 3 mnd. og representanter samarbeider også med teamene underveis.

Brukerutvalg ved Ringen

Parkinsonforbundet, Knut Grønstad
Kreftforeningen, Roger Kristiansen
MS-forbundet, Pia Kristine Bekkeli
Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Grethe Jordheim

Last ned

Brukerundersøkelser

Ringen benytter PassOpp for rehabiliteringssenter utviklet av Rambøll. Ønsker du tilgang til alle våre rapporter, send oss en mail så sender vi gjerne ut.

Stilling ledig

Vi på Ringen er stadig på utkikk etter medarbeidere med ulik kompetanse. Vi legger ut stillinger på Finn.no og på NAV.no.
Du kan alltids sende oss en åpen søknad på:  post@ringen-rehab.no