Ringen Rehabiliteringssenter AS

Om oss

Ringen Rehabiliteringssenter AS er et privat rehabiliteringssenter midt i mellom Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Ringen troner vakkert i terrenget like nord for Moelv sentrum, med flott utsikt over Mjøsa og omkringliggende områder.

Ringen driver spesialisert rehabilitering og har avtale med Helse Sør-Øst RHF om drift av rehabiliteringsplasser. I tillegg tar vi imot private rehabiliteringspasienter (de uten henvisning).

Samarbeid og prosjekter

Å leve i livet

Velkommen til gratis mestringskurs til deg i Ringsaker kommune som har eller har hatt en kreftsykdom, og til deg som partner!

Tilbudet er et samarbeid mellom Ringen rehabiliteringssenter og Ringsaker kommune. Kveldene vil bestå av sosialt samvær med mat og drikke, samtaler og undervisning blant annet fra kreftforeningen sitt kurs «livslyst» og lett fysisk aktivitet.Du vil møte fysioterapeuter, idrettspedagog og kreftsykepleiere fra våre tverrfaglige team.

Tid og Sted: Dette vil foregå over 4 mandagskvelder fra kl. 16.00 til ca 19.15. Oppstart februar 2020.

Stedene er Tømmerli bo -og Akt.senter i Brumunddal 24/2 og 9/3, og Ringen Rehabiliteringssenter i Moelv 2/3 og 16/3.

Alle kveldene starter med servering og sosialt samvær. Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Påmelding innen 14 februar til Kreftkoordinator Heidi Nordsveen

Epost: heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no eller telefonnummer: 481 32 058

Vi gleder oss til å se Deg/Dere!

Ringen Rehabiliteringssenter AS

ISO 9001:2015

Kvalitet settes i høysete for Ringen Rehabiliteringssenter AS og vi har derfor valgt ISO 9001:2015 som vår standard for ledelsessystem for kvalitet. Vi benytter Kiwa Teknologoisk institutt som vår eksterne revisor.

Sammendrag fra resertifisering 04/19

Ringen Rehabiliteringssenter AS er en veldreven organisasjon som tilbyr spesialisert rehabiliteringstjenester gjennom sin avtale med Helse Sør-Øst. Rehabiliteringen er rettet mot pasienter som har ulike funksjonsnedsettelser og utfordringer etter somatisk sykdom og skade. Organisasjonen tar i tillegg i mot private rehabiliteringspasienter (de uten henvisning). Ringen Rehabiliteringssenter AS har et ledelsessystem for kvalitet som bidrar til at organisasjonen jevnlig forbedrer sin samlede prestasjon og sørger for et solid grunnlag til bærekraftig utvikling innen rehabilitering. Omfanget er klart definert og vedlikeholdt som dokumentert informasjon. 

Det legges vekt på medisinsk oppfølging og behandling, trening av fysisk, psykososial og kognitiv funksjon. Organiseringen er strukturert  i 3 team etter diagnose (kreftrehabilitering, lungerehabilitering og parkinsonrehabilitering). Gjennom dette tverrfaglig rehabiliteringsteamet bidrar dette til økt motivasjon og økt funksjon- og mestringsevne gjennom re-læring og oppøving av tidligere funksjoner og ferdigheter. Det legges stor vekt på individuelle behandlingsbehov og brukermedvirkning.

Organisasjonen har etablert og implementert en revisjonsprogram som gjennom en 4 års periode gjennomgår de ulike prosessene og endringer som berører organisasjonen. Det gjennomføres interne revisjoner med planlagte intervaller. Kvalitetspolicy er velegnet og omfatter en forpliktelse til å oppfylle aktuelle krav samt gir en ramme for fastsetting av mål. Målene er målbare, relevant i forhold til helsetjenesten som tilbys og sikrer rapportering av ulike krav knyttet til avtalen med Helse Sør-Øst. Ved befaring ved ulike områder i organisasjonen vises det til engasjerte medarbeidere og god styring på drift og IKT. Det arbeider med å fornye seg både i forhold til vedlikehold av bygg, basseng og andre plattformer for IKT. Ved årets resertifisering vises det til overordnet styring, ledelse og drift.

Organisasjonen legger stor vekt på å levere helse- og omsorgstjenester som ivaretar de ulike kravene innenfor tjenesten på ulike nivå (pasient, pårørende, barn som pårørende, ansatte,avtaler m.m.). Det anbefales videre sertifisering av organisasjonens ledelsessystem for kvalitet.   

Fasiliteter

Våre 50 senger er fordelt på 40 enkeltrom og 5 dobbeltrom, som alle har eget bad med dusj og toalett, alarmsnor, TV og trådløst nettverk. I tillegg har vi stuer og oppholdsrom for ulike aktiviteter.

Senteret har moderne treningssal, styrkerom og terapibasseng. Vårt uteområde har lavvo, bålplasser, lysthus og verandaer for utekos uansett årstid.

Tverrfaglig

Vi har 3 team, 1 for hver diagnose og sammen med pasienten jobber vi målrettet for å finne effektive tiltak for mål i pasientens individuelle rehabiliteringsplan. Vi har faggrupper i helseavdelingen som lege (spesialister), sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere/rehab.assistenter og idrettspedagog som danner nærteam for hver pasient. Sammen med administrasjon, resepsjon, kjøkken, renhold og vedlikehold er vi ca. 45 ansatte ved Ringen.

Kvalitet

Ringen er ISO sertifisert etter standard 9001:2015. Kvalitet, integritet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder leveranse av helsetjenester og andre stab- og støttetjenester.

Brukerutvalg og Personvernombud

Ringen setter stor fokus på innhenting av pasienter og andre brukeres erfaringer og synspunkt. Sammen med personvernombudet som sikret korrekt behandling av personopplysninger i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, setter brukerrådet pasienten i fokus med hovedvekt på åpenhet og medvirkning.

Brukerutvalget møtes hver 3 mnd. og representanter samarbeider også med teamene underveis.
Ønsker du direkte kontakt med brukerorganisasjonene:

LHL 22 79 90 00 / lhl.no
Parkinsonforbudet 22 00 83 00 / parkinson.no
Kreftforeningen 07877 / kreftforeningen.no

Brukerutvalg ved Ringen

Parkinsonforbundet, Knut Grønstad, tlf: 901 90 039
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Svein Erik Lund, tlf: 411 27 869
Kreftforeningen, Roger Kristiansen
LHL, Grethe Jordheim
Pensjonistforeningen, Arnold Solbakken, tlf: 900 79 114

Personvernombud
Erlend Løkken, Kvalitetskoordinator  Kontakt på: erlend.lokken@ringen-rehab.no

Last ned

Brukerundersøkelser

Ringen benytter PassOpp for rehabiliteringssenter utviklet av Rambøll. Ønsker du tilgang til alle våre rapporter, send oss en mail så sender vi gjerne ut.

2020

Stilling ledig

Vi på Ringen er stadig på utkikk etter medarbeidere med ulik kompetanse. Vi legger ut stillinger her på siden og på NAV.no.
Du kan alltids sende oss en åpen søknad på:  post@ringen-rehab.no

Ledig stilling:
For øyeblikket ingen ledige