For pasienter

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere.

Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Se film om hverdagen på Ringen

Praktisk informasjon

Aktiviteter

Din helseinformasjon

Pasienten i sentrum!

  • Den skal være målrettet og planlagt
  • Individuelle mål er utgangspunkt for tiltak
  • Brukermedvirkning skal være optimal og tilpasset den enkelte
  • Samhandling er avgjørende for å lykkes
  • Tverrfaglig arbeid er en forutsetning for å lykkes med fysisk, psykisk og sosial mestring.

Mål i rehabiliteringen

Vår visjon er å bistå deg på veien videre mot en bedre hverdag. For at vi skal kunne bistå deg og du får et maksimalt utbytte av oppholdet, er det viktig å sette mål for rehabiliteringen. Det kan være steg på vei mot et langsiktig mål og det kan være små steg mot et mål underveis. Sammen med deg skal vi finne gode tiltak som bistår deg på veien mot målene.
Du er ekspert på ditt liv!

» Å SETTE MÅL I REHABILITERING» er et godt verktøy i forberedelsen av et opphold.

Du er ekspert på ditt liv –

og må sette målene

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

I rehabiliteringen er det dine vurderinger av livskvalitet, mestringsevne og ønsker om funksjon og deltakelse (sosialt og i samfunnet) som skal bestemme retningen. Derfor er det viktig at du setter deg noen mål som du ønsker å arbeide for å oppnå.

Fagpersonene skal gi nødvendig assistanse til din innsats og samarbeide med deg for å øke din funksjons- og mestringsevne.

Å sette seg mål i rehabiliteringen

Samhandlingen om målene skal bygges på gjensidig respekt og likeverdighet mellom deg som pasient og de ansatte fordi

du er ekspert på ditt liv,
fagpersonene er eksperter på sine fag.

Samhandling mellom deg og fagpersonene er nødvendig for å finne ut hva dere skal samarbeide om. De ansatte vil bistå deg med å utforme mål som er viktige for deg i din livssituasjon. Du kan be om støtte av en pårørende for å finne målene dine.

Hvorfor skal du sette deg mål?

• Mål avklarer hvor du vil og øker motivasjonen din.
• Mål gjør at tiltakene blir i samsvar med dine ønsker og behov.
• Mål gjør det mulig for fagpersoner å bistå deg og finne gode tiltak.
• Mål gjør at rehabiliteringen oppleves som mer

Mål kan være:

• Langsiktige: Behov som du ønsker å arbeide for og få dekket på lengre sikt.
• Kortsiktige: Behov som du vil arbeide med i løpet av rehabiliteringsperioden

Eksempler på spørsmål du kan tenke gjennom

• Hva er viktig for deg i den situasjonen du er i nå?
• Hvordan vil du at hverdagen din etter hvert skal bli?
• Hva skal til for at du skal klare det du ønsker?