Viktig informasjon i tid med Korona

Vi samarbeider tett med vår oppdragsgiver, Helse Sør-Øst RHF og Helsemyndighetene med tanke på vårt samfunnsoppdrag, oppgavefordeling og ansvar.

Ringen er en del av beredskapen til Helse Sør-Øst slik at vårt samfunnsoppdrag kan endres.

Ankomst og avreise planlegges med team og  går som planlagt inntil videre. Vi tar kontakt dersom det blir endringer i det oppsatte oppmøtetidspunktet.

Vi har strenge rutiner for hvem som kommer inn på hus og etterstreber en streng praksis for å redusere risiko for sykdom hos våre pasienter og ansatte.

Vedrørende hygiene og smittevern som er gjeldende for Ringen 

 • Det er igjen mulig å ta permisjon under oppholdet og vi følger generelt anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Anbefalingene oppdateres jevnlig.
 • Skal du på medisinsk kontroll under oppholdet, ta kontakt med teamet så løser vi dette.
 • Besøk av pårørende og andre gjøres ute.
 • Det er igjen mulig med reiser ut for å gå seg en tur eller oppleve naturen. Det er også åpnet igjen for besøk i butikker, bakeri og cafe.
 • Ringen tilbyr seg å handle for  pasienter som har behov for dette to dager pr. uke. Det er snakk om enkle artikler man normalt finner på dagligvarebutikken og i en by som Moelv.
 • Bruk av bassenget til familiesvømming for ansatte utgår inntil videre.
 • Åpning av treningssenteret blir vurdert på nytt nærmere nyttår. Inntil videre er det stengt for eksterne gjester, men åpent for inneliggende pasienter.

Hvis situasjonen endrer seg (f. eks. flere som blir smittet i samfunnet) kan det hende at Ringen må stramme inn på reglene. Dette vurderes fortløpende.

I forkant av oppholdet ringer vi deg og kartlegger din situasjon og spørsmål rundt Covid-19

Vi følger strenge rutiner for hygiene og smittevern på hus.

Din trygghet er vår prioritet! 

Ring oss eller send en mail om du har spørsmål.

Tlf: 62 33 45 00

Mail: post@ringen-rehab.no

Våre tilbud

Ringens rehabiliteringstilbud er basert på tverrfaglige team der personer med ulik fagbakgrunn jobber sammen med pasienten, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere mot mål og tiltak under oppholdet.

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, psykolog og idrettspedagog. Pasientens rehabiliteringsbehov og mål er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i nærteamet.

Se film om hverdagen på Ringen

Hva vet vi om rehabilitering etter covid-19?

Lungerehabilitering

betyr helhetlig rehabilitering etter lungesykdom. Lungerehabilitering omfatter tiltak for muskelsvinn, tungpust, nedsatt funksjon, angst og depresjon, fatigue, konsentrasjon og hukommelse, feilernæring,  mestring og sykdomsinnsikt, inkontinens, seksualitet m.m.

Selv om Covid-19 er nytt, er det lang erfaring med lungerehabilitering i spesialisthelsetjenesten, og mye kunnskap fra rehabilitering av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), astma og sarkoidose på steder som blant andre Ringen rehabiliteringssenter, som har avtale spesifikt for lungerehabilitering.

Kilde: RKR- Sunnaas Sykehus HF

Hva vi vet om rehabilitering etter Covid-19?

Noen av de som har vært i intensivbehandling for Covid-19 vil behøve rehabilitering. Hva sliter de med?
En ny variant av lungerehabilitering er i ferd med å utvikles som eget fagfelt.

 • Hjelpemidler og boligtilpasninger, samt trening på nye måter å gjøre dagligdagse aktiviteter – ergoterapeutens bidrag er uvurderlige .
 • Styrketrening, utholdenhetstrening, ADL og mobilitetstrening. Fysioterapeuter og idrettspedagoger har kunnskap om motivasjon, måling og riktig treningsnivå.
 • Lungekapasitetsmåling, pusteteknikker, hostestøtte og slimmobilisering – lungefysioterapi.
 • Tiltak mot fatigue: Fysisk aktivitet/trening, kognitiv adferdsterapi antas å ha effekt slik det har for nevrologiske tilstander, kols og kreft.
 • Ernæring: Proteininntak sammen med styrketrening er vesentlig for å gjenoppbygge muskler. Smaksrik og apetittvekkende mat dersom tap av smakssans. Klinisk ernæringsfysiolog bør involveres om mulig.

Kilde: RKR- Sunnaas Sykehus HF

Henvisning
og inntak

Aktiviteter

Praktisk
Informasjon

Trenings-
senter

Private tilbud

Pasientgrupper

Alle henvisninger til opphold skjer via fastlegen til RKE-Sunnås eller via sykehus og direkte til Ringen. Vårt inntaksteam behandler alle søknader før det fattes et vedtak eller avslag på plass. Vi vurderer hvilken ytelse (grupper eller individuelt, døgn eller dag) som passer best for deg.
Vårt inntaksteam behandler alle søknader før det fattes et vedtak om tilbud eller avslag på plass.

Kreftpasienter

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold.

Lungepasienter
kronisk obstruktiv lungesykdom / KOLS

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold og kartlegging- og vurderingsopphold.

Parkinsons sykdom / Parkinsonisme

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold samt instruksjon LSVT-BIG.

Henvisning til Ringen Rehabiliteringssenter

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykolog. Idrettspedagog og aktivitør bidrar også med fokus på fysiske og sosiale aktiviteter. Pasientens rehabiliteringsbehov er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i nærteamet.

Uten henvisning

Vi har også tilbud til personer som ønsker plass, men som ikke har henvisning fra lege eller sykehus. Privat spesialisert rehabilitering.
Ta gjerne kontakt med vårt inntakskontor for nærmere opplysninger.
Tlf: 62 33 45 07 / epost: inntak@ringen-rehab.no

Spørsmål om henvisning