Våre tilbud

Ringens rehabiliteringstilbud er basert på tverrfaglige team der personer med ulik fagbakgrunn jobber sammen med pasienten, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere mot mål og tiltak under oppholdet.

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, psykolog og idrettspedagog. Pasientens rehabiliteringsbehov og mål er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i nærteamet.

Henvisning
og inntak

Aktiviteter

Praktisk
Informasjon

Trenings-
senter

Private tilbud

Pasientgrupper

Alle henvisninger til opphold skjer via fastlegen til RKE-Sunnås eller via sykehus og direkte til Ringen. Vårt inntaksteam behandler alle søknader før det fattes et vedtak eller avslag på plass. Vi vurderer hvilken ytelse (grupper eller individuelt, døgn eller dag) som passer best for deg.
Vårt inntaksteam behandler alle søknader før det fattes et vedtak om tilbud eller avslag på plass.

Kreftpasienter

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold.

Lungepasienter
kronisk obstruktiv lungesykdom / KOLS

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold og kartlegging- og vurderingsopphold.

Parkinsons sykdom / Parkinsonisme

Dag og døgnopphold. Individuelle opphold, gruppeopphold samt instruksjon LSVT-BIG.

Henvisning til Ringen Rehabiliteringssenter

Et tverrfaglig rehabiliteringsteam kan bestå av lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og psykolog. Idrettspedagog og aktivitør bidrar også med fokus på fysiske og sosiale aktiviteter. Pasientens rehabiliteringsbehov er avgjørende for hvilke faggrupper som er representert i nærteamet.

Uten henvisning

Vi har også tilbud til personer som ønsker plass, men som ikke har henvisning fra lege eller sykehus. Privat spesialisert rehabilitering.
Ta gjerne kontakt med vårt inntakskontor for nærmere opplysninger.
Tlf: 62 33 45 07 / epost: inntak@ringen-rehab.no

Spørsmål om henvisning