Mulighet for

private tilbud og overnatting

Privat spesialisert rehabilitering

For at vi skal kunne ta imot deg som privat pasient, behandler vi din forespørsel i vårt inntaksteam på lik linje med andre innsøkende pasienter. Her vil vi vurdere om det er kapasitet på hus og om vi kan tilby deg et tilbud utifra din medisinske tilstand. Det er viktig at vi får så god informasjon om deg, slik at vi kan fatte en beslutning på best mulig grunnlag.

FasiliteterTjenesterOppfølgningPris
Overnatting i enkeltrom
4 måltider
Tilgang til:
– basseng
– treningsarealer
– åpne gruppetimer
– Individuell rehabiliteringsplan
– Nærteam
– Sykepleie
– Fysioterapi
– Oppfølgning av tverrfaglig team individuelt og i grupper for undervisning og trening
(faggruppe satt sammen etter mål og tiltak i rehabiliteringsplan)
– Tilpasset treningsprogram
– Tverrfaglig epikrise
– Individuell plan i samarbeid med kommune
– Kontakt med kommunen som oppfølgende instans etter opphold
2500,- pr. døgn

Mulighet for

gjesteopphold med pensjon

Vi tar også imot gjester som ønsker et opphold i trygge rammer. Dette er et opphold uten medisinsk tilbud, men du har muligheten til å delta på felles gruppetreninger og tilgang til treningssaler og basseng.

FasiliteterTjenesterOppfølgningPris
Overnatting i enkeltrom
4 måltider
Tilgang til:
– basseng
– treningssaler
– åpne gruppetimer
24/7
Helsepersonell på vakt for akutte situasjoner
1100,- pr. døgn i enkeltrom

900,- pr. pers.. pr. døgn i dobbeltrom

Mulighet for

overnatting

Vi kan i perioder ha kapasitet til å leie ut rom for overnatting med frokost for private gjester.

Med mulighet for å benytte bassenget og treningssal.

Rom m/frokost 750,- enkeltrom

Rom m/frokost 475,- dobbeltrom pr.pers.

FasiliteterTjenesterOppfølgningPris
Overnatting
Frokost
Tilgang til basseng
24/7
Helsepersonell på vakt for akutte situasjoner
750,- pr. døgn i enkeltrom

475,- pr. pers.. pr. døgn i dobbeltrom

Kontakt oss

på tlf, e-post eller kontaktskjema

Vi svarer i løpet av kort tid

Kontakt oss

Her finner du oss

Ringen Rehabiliteringssenter
Nordre Ringsveg 82
2390 Moelv

TLF: 62 33 45 00
E-post: post@ringen-rehab.no