Du kan velge Ringen Rehabiliteringssenter uansett hvor i landet du bor!

Fritt rehabiliteringsvalg

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted. Lovendringen fra 1. juli 2017 gjør det mulig for deg å velge Ringen uansett hvor du måtte komme fra i landet. Klikk på lenken og les mer om valg/bytte av behandlingssted. Har du fått innvilget rettighet, kan du be om å få videresendt din henvisning til oss. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål på tlf: 62 33 45 00

Pasienter kan henvises fra fastlege/spesialist via Regional koordinerende enhet (RKE) eller direkte til Ringen fra sykehus HF.

Fra sykehus

Pasienter som har behov for et rehabiliteringsopphold etter behandling på sykehus eller som har sitt faste behandling- eller kontrollsted på sykehus henvises direkte til Ringen. Be avdelingen kontakte oss på
tlf: 62 33 45 00 (fax: 62 33 45 99) eller via EDI.

Fastlege

Pasienter uten tilhørighet på sykehus/poliklinikk må henvende seg til sin fastlege eller spesialist for å søke rehabiliteringsopphold hos oss. Legen eller spesialisten må sende søknad/henvisning via Regional koordinerende enhet uansett helseforetak.

Henvisningsrutiner for rehabilitering ved private institusjoner

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor helseregion sør-øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Søk i det nasjonale adresseregisteret og skriv «RKE». Da finner du oss. Ved å skrive «regional» i søkefeltet finner du alle de fire regionale vurderingsenhetene.

Ventetid

Vi gjør oppmerksom på at ventelistetiden er veiledende og at det i noen tilfeller vil gis tilbud ved vedtak innen kortere tid.

Info om

Fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo hvis de ser at de ikke vil lykkes med å finne et tilbud om helsehjelp til deg innen fristen. Fristbrudd som allerede har oppstått skal også varsles. Helfo vil da finne et annet behandlingstilbud til deg dersom du ønsker det.

Dette vil ikke koste deg noe ekstra, og eventuelle reiseutgifter vil bli dekket.

Dersom du mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke er blitt varslet til Helfo, kan du selv ta kontakt med Helfo. Helfo vil da umiddelbart kontakte sykehuset eller behandlingsinstitusjonen som kan ha brutt fristen. Hvis det viser seg at det har skjedd et fristbrudd, får behandlingsstedet ditt kort frist til å finne en ny dato for oppstart av behandling til deg.