Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Ringen Rehabiliteringssenter  sine nettsteder. Ringen Rehabiliteringssenter AS (org. no. 951496502 ), er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.ringen-rehab.no

Personopplysninger som behandles

Ringen Rehabiliteringssenter AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

Ved benyttelse av kontaktskjema
– Navn
– E-post
– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon innhentes?

Ringen Rehabiliteringssenter AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til å kontakte oss via denne platformen.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema
– Når man laster ned dokumenter  fra våre nettsider

Vi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.

Dersom du fyller inn informasjon i kontaktskjema vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn i kontaktskjemaene. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene. Din e-postadresse kan brukes til å sende deg reklame dersom du har samtykket til dette eller det for øvrig er tillatt etter norsk lov.

Vi behandler i tillegg dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.

Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Dersom du melder deg på våre nyhetsbrev lagrer vi og bruker vi din epostadresse til å sende deg nyheter og tilbud fra oss.

Vi vil også bruke din e-postadresse eller telefonnummer til å sende deg nyheter og tilbud innenfor regler om eksisterende kundeforhold. Vårt grunnlag er markedsføringslovgivningen.

Vi vil kontakte deg i sosiale medier etter ditt samtykke eller innenfor eksisterende kundeforhold. For å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal må vi levere ut din e-postadresse eller ditt telefonnummer til det sosiale mediet. Vårt grunnlag for dette er samtykke eller legitime interesser.

Utlevering til tredjeparter

Opplysningene blir utlevert til vår leverandør Komplettweb som hoster websidene til Ringen Rehabiliteringssenter AS. Komplettweb bruker Simply.com som underleverandør på webhosting. Komplettweb bruker Makenewsmail som leverandør til nyhetsbrev.

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne sende relevant informasjon
– For å kunne ta kontakt i forbindelse med forespørsler

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på www.ringen-rehab.no oversendes post@ringen-rehab.no

Denne er tilgangsstyrt og informasjon som fremkommer i sendt skjema, distribueres kun etter ønske.

Hvordan oppbevarer vi opplysningene?

Vi har implementert tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data. Herunder oppbevarer vi opplysningene kryptert der det er nødvendig.

Besøksopplysninger slettes/anonymiseres løpende. Øvrige opplysninger vi mottar fra deg slettes når vi ikke lenger har behov for å oppbevare dem.
Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes løpende etter behandlet forespørsel.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.
Eksterne lenker

ringen-rehab.no inneholder lenker til nettsider som eies og drives av andre. Disse personvernvilkårene gjelder kun ringen-rehab.no, og vi har ikke ansvar for hvordan dine personopplysninger behandles på eksterne sider.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Infotjenester AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Telefon 62 33 45 00
post@ringen-rehab.no

Ringen Rehabiliteringssenter AS

Nordre Ringsveg 82, 2390 Moelv