Kreftrehabilitering

Ringen Rehabiliteringssenter har et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter som er under behandling, er ferdigbehandlet og/eller lever med en kreftsykdom. Tilbudet er utarbeidet i samarbeid med Kreftforeningen.

TLF:

Kreftteam – 62 33 45 12

Våre

Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbudet ved Ringen har en normal varighet på 3 uker, hvor hensikten er å øve seg opp til å bli bedre rustet til å håndtere hverdagen. Du skal ha målssamtale og evaluering med ditt nærteam. Det er viktig at vi sammen finner mål som er viktige for deg for oppholdet og justerer kursen underveis ved behov.

Vi tilbyr døgnrehabilitering som eventuelt kan forlenges eller fortsettes som dagtilbud. Dagtilbudet varer i 5 timer pr dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker. Det er også mulighet søke direkte til dagtilbudet.

Du som pasient blir ønsket velkommen av vårt tverrfaglige team. Ringens tverrfaglige team består av lege, kreftsykepleier, sykepleiere og helsefagarbeidere/rehabiliteringsassistenter, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, og idrettspedagoger. På bakgrunn av kartlegging vil nærteamet sammen med pasienten sette opp en individuell rehabiliteringsplan som følger pasienten gjennom hele oppholdet på Ringen. Her vil mål og tiltak for oppholdet skrives ned og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering.

Tilbudet gjelder pasienter som både kommer fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er unge voksne (18-30) og voksne over 30 år.

Mål

for oppholdet

Ringen tilbyr opphold i tre kategorier:

Gruppeopphold: Innholdet er rettet mot restitusjon, trening (i vann og på land), energiøkonomisering, avspenning og ernæring. Gruppesamtaler og undervisning har fokus på teknikker for å håndtere der du er i livet, best mulig.

Individuelt opphold: Her får du eget individuelt opplegg. I tillegg inviteres du til aktiviteter og undervisning for din diagnosegruppe der det er hensiktsmessig.

Dagopphold: Du som er på dagopphold har ditt individuelle opplegg, men vil få mulighet til å være med på felles aktiviteter og undervisninger.

Felles for både

dag, døgn og grupper

Medisinske behandlingsmetoder vil bestå av blant annet oppfølging av blodprøver og vurdering av ernæringsstatus. Fysikalske behandlingsmetoder har som mål å bidra til å forebygge, støtte, styrke, lindre samt gjenoppbygge tapte fysiske og psykiske funksjoner. Fokus er å støtte pasienten i arbeidet med å mestre eget liv etter endringer som følge av sykdom. Dette kan være igjennom:

  • Veiledning
  • Informasjon
  • Energiøkonomisering
  • Egenmestring

Lymfødem-behandling er et tilbud for de kreftpasientene som har behov (øvelser, hudpleie, lymfedrenasje og bandasjering). Dette vil foregå i samarbeid med hjemkommunen, slik at allerede etablerte rutiner eller ny-oppstartede kan videreføres.

Sentralt for oppholdet vil det også være likemannsarbeid, sosiale aktiviteter, uterehabilitering, aktiviteter, turer tilpasset aktivitetsnivå og funksjon.

Henvisning

Via sykehus eller spesialist til Ringen

Via Fastlege til Regional Koordinerende Enhet – Sunnaas HF

Individuelle plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise onsdag.

Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 12

Kontakt oss

på tlf, e-post eller kontaktskjema

Vi svarer i løpet av kort tid

Kontakt oss

Her finner du oss

Ringen Rehabiliteringssenter
Nordre Ringsveg 82
2390 Moelv

TLF: 62 33 45 00
E-post: post@ringen-rehab.no