Kreftrehabilitering

Etter en kreftdiagnose kan livssituasjonen bli påvirket på mange måter. Utfordringene kan gi både fysiske, psykiske og sosiale utslag. Mange opplever at livet ikke er som før og man kan trenge hjelp med å mestre livet med og etter kreftsykdom for å få best mulig livskvalitet.

TLF:

Kreftteam – 62 33 45 12

Våre

Rehabiliteringstilbud

Ved Ringen tilstreber vi forskningsbasert kunnskap og holder oss oppdaterte på anbefalinger. Generell fysisk trening etter kreftbehandling kan ha positiv effekt på blant annet livskvalitet, fysisk funksjon, angst og fatigue. Treningsmetodene som brukes ved kreft er i hovedsak gruppebasert, men tilpasses alltid på individuelt nivå. I tillegg utarbeides det et individuelt treningsprogram ut ifra målsetning og anbefalinger omkring den aktuelle kreftdiagnosen. Mange kommer i en situasjon hvor det handler om å akseptere en endret hverdag og å lære seg å leve med endringer i funksjon og identitet.

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming og samarbeid. Ut fra dine premisser og mål utformes en individuell plan for rehabiliteringsoppholdet. Ringens tverrfaglige team består av lege, kreftsykepleier, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.

Type opphold

Gruppeopphold: oppholdets varighet er tre uker. Ankomst/avreise hver tredje onsdag.

Individuelt opphold: oppholdets varighet er tre uker. Ankomst/avreise rullerende mandag-torsdag.

Dagopphold: oppholdets varighet er fire uker. Tilbud tre dager i uken. Passer for deg som bor inntil en time unna og som ønsker å bo hjemme.

Rehabiliteringstilbudene gjelder for voksne over 18 år.

Mål

for oppholdet

Ved ankomst vil det bli en gjennomgang av dine mål for oppholdet. Fint om du i forkant av oppholdet kan tenke gjennom hva som er viktig for deg. Dette kan være:

«jeg ønsker å komme i bedre fysisk form slik at jeg kan gå i fjellet, leke med barn/barnebarn eller komme tilbake til jobb»

«jeg ønsker å lære om fatique slik at jeg lettere kan lære meg å finne balansen mellom aktivitet og hvile»

«jeg ønsker å gå opp/ned i vekt slik at jeg ..»

Felles for

alle typer opphold

Fokuset vårt under rehabiliteringsoppholdet er å fremme økt kunnskap og innsikt i egen situasjon samt støtte deg i arbeidet med å mestre eget liv etter endringer som følge av sykdom/behandling. Mange har stor nytte av å møte andre som er eller har vært i lignende situasjon, møte andre med en felles forståelse og noen å dele erfaringer med.

Alle følger en timeplan bestående av trening, aktivitet og undervisning.

Treninger og aktiviteter foregår i gruppe men er individuelt tilpasset hver enkelt.

  • Gruppetreninger i sal
  • Veiledning i styrkesal
  • Avspenning
  • Vanntrim
  • Aktivitetsgruppe
  • Uteaktiviteter og friluftsliv

Undervisning fra alle faggrupper. Individuelle samtaler/oppfølging ved behov.

Henvisning

Via sykehus til Ringen

Via Fastlege eller spesialist til Regional Koordinerende Enhet – Sunnaas HF

Sjekk ventetid på: Velg behandlingssted – Helsenorge

Individuelle plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise onsdag.

Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 12

Kontakt oss

på tlf, e-post eller kontaktskjema

Vi svarer i løpet av kort tid

Kontakt oss

Her finner du oss

Ringen Rehabiliteringssenter
Nordre Ringsveg 82
2390 Moelv

TLF: 62 33 45 00
E-post: post@ringen-rehab.no