Parkinsonrehabilitering

Etter en parkinsondiagnose kan livssituasjonen bli påvirket på mange måter. Utfordringene kan gi både fysiske, psykiske og sosiale utslag. Mange opplever at livet ikke er som før og man kan trenge hjelp med å mestre livet med parkinson for å få best mulig livskvalitet.

TLF:

Parkinsonteam – 62 33 45 16

Våre

Rehabiliteringstilbud

Vi tilpasser din rehabilitering, gir råd og veiledning for vanlige utfordringer med parkinson. Disse kan være relatert til nedsatt fysisk funksjon, mestring av dagligdagse oppgaver, kognitive utfordringer og spørsmål om ernæring. Det handler også mye om å akseptere en endret hverdag og identitet med de endringer og utfordringer som parkinson sykdom kan gi.

Type opphold:

 • Individuell døgnrehabilitering med en varighet på normalt 4 uker. For pasienter som trenger mer individuell tilrettelegging.
 • Døgnrehabilitering LSVT-BIG 4 uker.
 • Dagtilbud som varer 5 timer pr. dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker. (Tilbud for de som bor inntil en time unna som kan bo hjemme)
 • Gruppetilbud, døgnbasert med varighet på 3 uker. For pasienter som trenger mer intensiv rehabilitering.
 • Egen yngresgruppe for deg under 55 år eller fortsatt arbeidsaktiv. Med mestringskurs over tre samlinger.
 • Rehabiliteringstilbudene gjelder for voksne over 18 år.

Yngresgrupper 2024

24.januar til 14.februar

22.mai til 12.juni

16.oktober til 6.november

Alle andre grupper:
Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise onsdag.

Mål

for oppholdet

Ringens mål for pasientene

 • Bevare og utvikle funksjonsevnen
 • Få bedre kunnskap om sykdommen
 • Bedre mulighet for å forbli i arbeid, der det er aktuelt
 • Gi innsikt i aktuelle sosiale rettigheter
 • Lære gjennom egne og andres erfaringer

Målsetting

Ved ankomst vil det bli en gjennomgang av dine mål for oppholdet. I forkant av oppholdet er det fint om du kan tenke gjennom hva som er viktig for deg. Dette kan være ting som: «Jeg ønsker å komme i bedre fysisk form slik at jeg kan gå i fjellet, leke med barnebarna, eller komme tilbake til jobb»

«Jeg ønsker å lære mer om fatique, slik at jeg lettere kan lære meg å finne balansen mellom aktivitet og hvile»

«Jeg ønsker å gå opp/ned i vekt slik at jeg…»

Aktiviteter

Felles for alle typer opphold.

Fokuset vårt under rehabiliteringsoppholdet er å fremme økt kunnskap og innsikt i egen situasjon, samt støtte deg i arbeidet med å mestre eget liv etter endringer som følge av sykdom/behandling.

Mange har stor nytte av å møte andre som er eller har vært i lignende situasjon, møte andre med felles forståelse og noen å dele erfaringer med.

Alle følger en timeplan bestående av undervisninger med de ulike faggruppene, trening og ulike aktiviteter. Treninger og aktiviteter foregår primært i gruppe og kan bestå av:

 • Gruppetreninger i sal
 • Avspenning
 • Vanntrim
 • Uteaktiviteter, turer og friluftsliv

I tillegg får du individuell treningsveiledning med utgangspunkt i egne mål. Samtaler og eller annen oppfølging fra de ulike faggruppene ved behov.

Henvisning

Via sykehus til Ringen

Via Fastlege/spesialist til Regional Koordinerende Enhet- Sunnaas HF

Sjekk ventetider på: Velg behandlingssted – Helsenorge

Individuelle plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise onsdag.

Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 16

Kontakt oss

på tlf, e-post eller kontaktskjema

Vi svarer i løpet av kort tid

Kontakt oss

Her finner du oss

Ringen Rehabiliteringssenter
Nordre Ringsveg 82
2390 Moelv

TLF: 62 33 45 00
E-post: post@ringen-rehab.no