Parkinsonrehabilitering

Ringen Rehabiliteringssenter har lang erfaring med Parkinson-pasienter og tilbyr rehabiliteringstilbud som er utabeidet og kontinuerlig evalueres i samarbeid med Norges Parkinsonforbud.

TLF:

Parkinsonteam – 62 33 45 16

Våre

Rehabiliteringstilbud

 • Døgnrehabilitering med er varighet på normalt 3-4 uker. Dette tilpasses individuelt hver pasient.
 • Døgnrehabilitering LSVT-BIG 4 uker.
 • Dagtilbud som varer 5 timer pr. dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker.
 • Gruppetilbud, døgnbasert med varighet på 3 uker.
 • Egen yngresgruppe for deg under 55 år.

Yngresgruppe 2023

26 januar til 16 februar
25 mai til  15 juni
19 oktober til 9 november

Alle andre grupper:
Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise torsdag.

Mål

for oppholdet

 • Bevare og utvikle funksjonsevnen
 • Få bedre kunnskap om sykdommen
 • Bedre mulighet for å forbli i arbeid, der det er aktuelt
 • Gi innsikt i aktuelle sosiale rettigheter
 • Lære gjennom egne og andres erfaringer

Dag individuelt

Ringen tilbyr individuelt tilpasset dagrehabilitering hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom og hvordan leve med den i hverdagen. Tilbudet er individuelt tilpasset, hvor deler av det faglige utføres om gruppetilbud.

Døgn individuelt

Døgnopphold er for pasienter som behøver miljøforandring og/eller for pasienter med kompliserte og tyngre helseplager som er til vesentlig hinder for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Tilbuder er individulet tilrettelagt , hvor deler av det faglige tilbudet kan utføres som gruppetilbud.

Døgn individuelt tilpasset gruppeopphold

Gruppetilbudet er spesielt rettet mot de pasienter som trenger intensivt rehabiliteringsopphold, hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom, for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

Aktiviteter

Aktiviteter individuelt

 • Individuell fysioterapi og ergoterapibehandling/ veiledning
 • Individuelle samtaler/veiledning og tiltak med sykepleier og nevrolog

Aktiviteter i gruppe

 • Livslyst når det røyner på. Et mestringskurs
 • Gruppetrening for bevegelse, ytelse, koordinasjon og styrke
 • Uteaktiviteter
 • Veiledning i treningssal

Henvisning

Via sykehus eller spesialist til Ringen

Via Fastlege til Regional Koordinerende Enhet- Sunnaas HF

Individuelle plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise torsdag.

Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 16

Kontakt oss

på tlf, e-post eller kontaktskjema

Vi svarer i løpet av kort tid

Kontakt oss

Her finner du oss

Ringen Rehabiliteringssenter
Nordre Ringsveg 82
2390 Moelv

TLF: 62 33 45 00
E-post: post@ringen-rehab.no