Sertifiseringer

Kvalitet settes i høysete for Ringen Rehabiliteringssenter AS
Vi innehar følgende sertifiseringer

Sammendrag fra revisjon utført av Intertek Certification AB

Ringen Rehabiliteringssenter AS har gjennomført en oppfølgingsrevisjon. Det er ingen endringer i sertifiseringsomfanget. Omfanget er avgrenset og godt beskrevet i ledelsessystemet. Ledelsessystemet for kvalitet er i tråd med ISO 9001:2015, oppfyller relevante lover, forskrifter, egne krav og eksterne krav. Ringen Rehabiliteringssenter AS har hatt noen endringer knyttet til nye eiere. Interessentanalysen, omfang og andre relevante dokumenter knyttet til dette er godt dokumentert.

Ledelsen og alle de intervjuede under årets oppfølgingsrevisjon viser til høyt engasjement og forpliktelse til å ivareta og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet. Ulike arbeidsoppgaver knyttet til dette arbeidet er delegert til ulike ansatte ( blant annet prosedyrearbeid). Dette bidrar til at virksomheten skaper bevisstgjøring, både i forhold til relevante mål og hva som er deres bidrag til virkningen av ledelsessystemet for kvalitet. Fremlagt dokumentasjon er oppdatert og vedlikeholdt. Det legges vekt på å levere tjenester i tråd med aktuelle lover og forskrifter, og krav i avtalen med Helse Sør-Øst.

Intervju med rehabilitering kreft viser til kontroll med sine driftsprosedyrer, samarbeid med prosjekter, kreftforeningen og innfri de ulike kravene som er satt i ulike avtaler. Det dokumenteres i journal i henhold til journalforskriften (Extensor). Ansatt som ble intervjuet bekreftet de som tidligere med gjennomgått av ledelsen (eks. brannøvelser, opplæring,  aktuelle registeringer).

Det ble ikke gjort noen observasjoner under årets oppfølgingsrevisjon og virksomheten bærer preg av et stabilt kvalitetsarbeid og ledelsessystem for kvalitet som er i aktivt bruk.

Hjemmesiden er oppdatert og vedlikeholdt.