Brukerutvalg

Ringen har fokus på innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter. Brukerrådet setter pasienten i sentrum med hovedvekt på åpenhet og medvirkning.

Brukerutvalget møtes hver 3 mnd. og representanter samarbeider også med teamene underveis.

Brukerutvalg ved Ringen

Parkinsonforbundet, Knut Grønstad
Kreftforeningen, Roger Kristiansen
MS-forbundet, Pia Kristine Bekkeli
Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Grethe Jordheim

Styret

Styret ved Ringen

Nina Hjørdis Torp Høisæter
Ernst Petter Håstein Karlsen
Riikka Maria Aubert
Inger Lise Staum
Henning Aandal

Brukerrepresentanter i styret:

Knut Grønstad (Parkinsonforbundet)
Pia Kristine Bekkeli (MS-forbundet)