Parkinsonrehabilitering

Ringen Rehabiliteringssenter har lang erfaring med Parkinson-pasienter og tilbyr rehabiliteringstilbud som er utabeidet og kontinuerlig evalueres i samarbeid med Norges Parkinsonforbud.

TLF:

Parkinsonteam – 62 33 45 16

Våre

Rehabiliteringstilbud

 • Døgnrehabilitering med er varighet på normalt 3-4 uker. Dette tilpasses individuelt hver pasient.
 • Døgnrehabilitering LSVT-BIG 4 uker.
 • Dagtilbud som varer 5 timer pr. dag, 2-3 ganger i uken over 4 uker.
 • Gruppetilbud, døgnbasert med varighet på 3 uker.
 • Egen yngresgruppe for deg under 55 år.

Yngresgruppe 2020

23 januar til 13 februar
23 april til  14 mai
29 oktober til 19 november

Yngresgruppe 2021

28 januar til 18 februar
29 april til  27 mai (4 uker)
11 november til 2 desember

Alle andre grupper:
Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise torsdag.

Mål

for oppholdet

 • Bevare og utvikle funksjonsevnen
 • Få bedre kunnskap om sykdommen
 • Bedre mulighet for å forbli i arbeid, der det er aktuelt
 • Gi innsikt i aktuelle sosiale rettigheter
 • Lære gjennom egne og andres erfaringer

Dag individuelt

Ringen tilbyr individuelt tilpasset dagrehabilitering hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom og hvordan leve med den i hverdagen. Tilbudet er individuelt tilpasset, hvor deler av det faglige utføres om gruppetilbud.

Døgn individuelt

Døgnopphold er for pasienter som behøver miljøforandring og/eller for pasienter med kompliserte og tyngre helseplager som er til vesentlig hinder for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Tilbuder er individulet tilrettelagt , hvor deler av det faglige tilbudet kan utføres som gruppetilbud.

Døgn individuelt tilpasset gruppeopphold

Gruppetilbudet er spesielt rettet mot de pasienter som trenger intensivt rehabiliteringsopphold, hvor lærings- og mestringsstrategier er viktig for økt kunnskap om egen sykdom, for deltagelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

Aktiviteter

Aktiviteter individuelt

 • Individuell fysioterapi og ergoterapibehandling/ veiledning
 • Individuelle samtaler/veiledning og tiltak med sykepleier og nevrolog

Aktiviteter i gruppe

 • Kjøkkenglede
 • Livslyst når det røyner på. Et mestringskurs
 • Gruppetrening for bevegelse, ytelse, koordinasjon og styrke
 • Uteaktiviteter
 • Veiledning i treningssal

Henvisning

Via sykehus/ spesialist til Ringen

Via Fastlege til RKE- Sunnaas HF

Individuelle plasser

Rullerende inntak for alle individuelle dag, døgn og kartleggingsplasser.

Gruppeinntak

Rullerende hver 3 uke. Ankomst og avreise torsdag.

Kontakt oss om du har spørsmål: 62 33 45 00 / 62 33 45 16

Kontakt oss

på tlf, e-post eller kontaktskjema

Vi svarer i løpet av kort tid

Kontakt oss

Her finner du oss

Ringen Rehabiliteringssenter
Nordre Ringsveg 82
2390 Moelv

TLF: 62 33 45 00
E-post: post@ringen-rehab.no